Ngày 10/09/2023, Cảng hàng không Phù Cát tổ chức hoạt động Ngày chủ nhật xanh năm 2023 với sự tham gia hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm vì cộng đồng của đông đảo các đoàn viên, thanh niên.

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Phù Cát với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh hoạt động Ngày chủ nhật xanh năm 2023

Bằng những hành động cụ thể như dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh tại khu vực nhà ga, phát quang bụi rậm và dọn rác thải tại mương thoát nước mưa của nhà ga, đoàn thanh niên Cảng hàng không Phù Cát đã thể hiện trách nhiệm đối với môi trường và mong muốn làm thay đổi nhận thức, hành động của tất cả mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

Thông qua các hoạt động của đoàn viên, thanh niên đã góp phần tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động nâng cao tinh thần giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường; việc triển khai các phong trào bảo vệ môi trường đã dần trở thành các hành động thường xuyên, thói quen hàng ngày, hàng giờ và lan tỏa rộng khắp trong đơn vị. Mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.