Thực hiện công điện số 19/CĐ-BGTVT ngày 06/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng không trong dịp cao điểm; Công văn số 3538/CHK-QLC ngày 06/7/2023 của Cục Hàng không Việt Nam về việc kiểm soát FOD trên đường CHC, đường lăn và sân đỗ tàu bay tại cảng hàng không, sân bay; triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 2598/TB-TCTCHKVN ngày 26/6/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Cảng hàng không Phù Cát đã nghiêm túc thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Cảng hàng không Phù Cát duy trì nghiêm việc triển khai các nội dung của Chương trình quản lý FOD của cảng hàng không, duy trì hoạt động của Tổ kiểm soát FOD, tăng tần suất kiểm tra, giám sát của Tổ kiểm soát FOD để kịp thời phát hiện các nguồn gốc phát sinh FOD.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Phù Cát luôn duy trì công tác kiểm tra định kỳ đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, kịp thời phát hiện các hư hỏng trên đường lăn, đường cất hạ cánh để thu gom, sửa chữa, hạn chế sự xuất hiện FOD, tổ chức trám vá kịp thời các khe co giãn của các tấm bê tông trên đường cất hạ cánh, đường lăn; tăng tần suất sử dụng phương tiện, trang thiết bị để thu gom FOD, tăng cường kiểm tra, vệ sinh khu bay, vị trí đỗ tàu bay, đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh.

 

Tổ chức trám, vá kịp thời các ke co giãn của các tấm bê tông
Sử dụng phương tiện – trang thiết bị được trang bị để thu gom FOD

Đồng thời Cảng hàng không Phù Cát tổ chức phân tích FOD thu nhặt được để xác định các khu vực thường xuất hiện FOD, loại FOD thường phát sinh, nguồn phát sinh… để có biện pháp kiểm soát triệt để.

Phân loại FOD và xác định nguồn phát sinh để kiểm soát triệt để

Cảng hàng không Phù Cát cũng đã làm việc với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, đơn vị bảo dưỡng xăng dầu để yêu cầu các đơn bị phải có trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh sân đỗ, kiểm tra bề mặt vị trí đỗ trước khi tiếp cận phục vụ tàu bay và sau khi kết thúc quá trình phục vụ tàu bay, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến các quy định về kiểm soát FOD cho toàn bộ nhân viên làm việc trong khu bay, báo cáo kết quả thực hiện về Cảng hàng không Phù Cát .

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định kiểm soát FOD, thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về công tác báo cáo an toàn, khi có tình huống đột xuất hoặc các sự cố, vụ việc xảy ra phải kịp thời báo cáo theo đúng quy định.

Cảng hàng không Phù Cát cũng tuyên truyền, phổ biến về "Tháng cao điểm kiểm soát FOD" năm 2023 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm việc trong khu bay, phổ biến văn hóa an toàn, tính kỷ luật nhằm thúc đẩy và đảm bảo công tác kiểm soát FOD đến toàn thể cán bộ, nhân viên và các đơn vị hoạt động tại sân bay.

Tuyên truyền Tháng cao điểm kiểm soát FOD năm 2023 tại Cảng hàng không Phù Cát

Công tác kiểm soát FOD tại Cảng hàng không Phù Cát được thực hiện theo đúng quy định an toàn, thực hiện xuyên suốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đơn vị, cá nhân trong quá trình làm việc nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác và an toàn bay tại Cảng hàng không Phù Cát.