TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2023

Chủ đề: "Chủ động trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy"

Để ngăn chặn thiệt hại tối đa về người, tài sản khi xảy ra cháy cần phải thực hiện 06 nguyên tắc sau:

  1.  Cần bình tĩnh suy xét mọi vấn đề, tuyệt đối không được hoảng loạn
  2.  Lập tức ngắt cầu dao điện, gọi số khẩn cấp 114
  3.  Lập tức tìm lối thoát hiểm ngắn nhất, tuyệt đối không sợ hãi trốn vào gầm bàn, trong tủ.
  4.  Di chuyển khom người sát xuống mặt đất, lấy ngay vải ướt bịt miệng ngăn hít khói độc
  5.  Bò sát cạnh cửa sổ, khu vực thoáng
  6.  Kêu gọi ngay sự giúp đỡ từ bên ngoài khi có thể

An toàn phòng cháy chữa cháy - Những việc cần làm

Cần làm gì khi xảy ra cháy

Chủ động trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự cam kết và thực hiện đều đặn. Bằng cách thực hiện các biện pháp trên, chúng ta có thể nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong năm 2023. Điều quan trọng là Trưởng các bộ phận nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nhắc nhở CBVNV-NLĐ duy trì sự nhận thức về PCCC trong đơn vị và cộng đồng, tạo ra một môi trường an toàn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.