01 ba lô màu đen, được tìm thấy tại khu vực Ga đến quốc nội ngày 31/12/2022