01 điện thoại iPhone 8 plus màu đen, được tìm thấy vào ngày 09/02/2024, ở Phòng chờ cách ly quốc nội.