01 đôi giày trẻ em màu đen, được tìm thấy vào ngày 30/03/2024, ở Khu vực công cộng ga đến quốc tế.