01 đồng hồ amazfit màu đen, được tìm thấy vào ngày 22/03/2024, ở ANSC HLXT quốc tế.