01 đồng hồ màu đen hiệu CITIZEN, được tìm thấy vào ngày 21/03/2024, ở ANSC HLXT quốc tế.