01 đồng hồ thông minh màu đen, được tìm thấy tại khu vực Sảnh check-in (quầy thủ tục) ngày 20/11/2022