01 đồng hồ thông minh màu đen hiệu Huawei, được tìm thấy vào ngày 09/02/2024, ở ANSC HLXT quốc tế.