01 hộp tai nghe bluetooth màu trắng (vỏ cover màu đỏ, bên trong có 02 tai nghe), được tìm thấy tại khu vực ANSC HLXT quốc nội ngày 12/11/2022