01 iPad màu xám, khách quên ngày 14/08/2022  Sảnh check-in