01 nón màu xanh đen, được tìm thấy vào ngày 28/03/2024, ở Băng chuyển ga đến quốc tế.