01 túi nilon màu trắng, được tìm thấy tại khu vực Ga đến quốc nội ngày 05/02//2023