01 túi xách màu xanh, được tìm thấy tại khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội ngày 18/11/2022