01 túi xách nữ màu đen, khách quên ngày 12/08/2022