01 ví màu đen, được tìm thấy tại khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội ngày 30/12/2022