01 xe nôi màu nâu - kem + 01 cái ô màu đen + 01 cái chăn / mền màu hồng họa tiết, được tìm thấy vào ngày 25/03/2024, ở Khu vực công cộng (bãi xe).