01 hộp tai nghe bluetooth màu trắng (vỏ đen, mất nắp), khách quên ngày 01/07/2022 ở Hành lang thang ống số 10.