01 vali màu xanh hiệu LEAVESKING, khách quên ở Cách ly quốc nội