01 vali màu xanh hiệu SAKOS, khách quên ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.