01 xe nôi màu đen, khách quên ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.