Đồng hồ hiệu Piaget màu bạc khách bỏ quên tại khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay ngày 02/07/2020