01 nhẫn bằng kim loại màu bạc, đính đá màu trắng, khách quên ngày 03/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.