01 xe lăn, khách quên ngày 05/07/2022 ở khu vực Khu vực công cộng ga đến quốc nội