01 Balo em bé màu đỏ trong có quần áo, không có đồ giá trị khách bỏ quên ở khu vực cách ly quốc nội