Balo màu xanh trong có quần áo, không có đồ giá trị khách bỏ quên ở khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội