01 ba lô màu đen, khách quên ngày 09/06/2022 ở khu vực Sảnh check in.