01 điện thoại nokia màu đen (phím bấm), khách quên ngày 09/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.