01 hộp tai nghe bluetooth màu trắng, khách quên ngày 10/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.