Hành lý thất lạc 10/11/2021 - 01 đồng hồ hiệu RADO màu nâu – vàng, rơi tại Băng chuyền hành lý đi