01 tai nghe bluetooth màu trắng, khách quên ngày 11/06/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.