01 airpod màu trắng, khách quên ngày 12/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.