01 ví hình chữ nhật, màu bạc, khách quên ngày 12/06/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.