01 kính mát màu nâu, khách quên tại Cách ly quốc nội ngày 13/10/2021.