01 túi vải màu đỏ, khách quên ngày 14/05/2022 ở Phòng chờ cách ly quốc nội (gate 2).