01 điện thoại iphone 6s plus màu hồng, ốp xanh, khách quên ngày 14/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.