01 điện thoại Redmi màu đen, ốp màu trắng xanh, khách quên ngày 15/06/2022 ở Phòng chờ cách ly quốc nội.