01 lắc tay màu trắng hiệu BRANDED, khách quên ngày 15/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.