Hành lý thất lạc 16/11/2021 -  01 Balo màu vàng trong có 01 Ipad màu xám ốp màu đỏ và đồ dùng cá nhân.