01 túi xách màu xanh, khách quên ngày 23/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.