01 ví màu đen, khách quên ngày 23/07/2022  Khu vực phòng chờ cách ly quốc nội.