01 điện thoại iphone ốp lưng màu nâu, khách quên ngày 26/05/2022 ở khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội.