Hành lý thất lạc 27/06/2021 - 01 túi đeo màu đen - trắng, khách quên tại Cách ly quốc nội