01 ba lô màu đỏ - đen, khách quên ngày 27/06/2022 ở Ga đến quốc nội.