01 túi nilon màu xanh, khách quên ngày 27/06/2022 ở khu vực Khu vực công cộng

(Ga đến quốc nội)