Một điện thoại Nokia màu đen của khách bị rơi ra trong hành lý ký gửi ở khu vực băng chuyền hành lý đến quốc nội ngày 30/06/2020