01 đồng hồ kim loại hiệu Rhythm màu trắng và vàng, khách quên  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.