01 hộp tai nghe bluetooth màu tím, khách quên  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.