01 túi màu hồng, khách quên  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.